هوشمند سازی اماکن گردشگری
هوشمند سازی اماکن گردشگری
پکیج های نرافزاری هوشمند سازی هتل ها و اقامتگاه های گردشگری
ره گیری هوشمند
ره گیری هوشمند
هوشمند سازی اماکن و تردد گردشگران

درباره ما

گروه گسترش فناوری هوشمند ؛ به همراه تیم مجرب و نخبه خود در راستای هوشمند سازی های صنعتی در حوزه های صنعت گردشگری ( هتل ها ، اماکن بوگردی و گردشگری ) ، صنایع نفت و پتروشیمی ، هوشمندسازی ادارات دولتی و  کارخانجات صنعتی ، بیمارستانها و بویژه حوزه آموزش و بهینه سازی گام نهاده است.

گردشگری و بومگردی
95%
صنعت نفت و گاز
75%
آموزش و بهینه سازی
85%
تولید نرم افزار
70%
هوشمند سازی صنعتی
75%
صفحه اصلی

ویژگی ها

کنترل تردد
هوشمند سازی سامانه ها
اتوماسیون و مدیریت هوشمند

مشاوره رایگان