درباره ما

خانه / درباره ما

گروه گسترش فناوری هوشمند ؛ به همراه تیم مجرب و نخبه خود در راستای هوشمند سازی های صنعتی در حوزه های صنعت گردشگری ( هتل ها ، اماکن بوگردی و گردشگری ) ، صنایع نفت و پتروشیمی ، هوشمندسازی ادارات دولتی و  کارخانجات صنعتی ، بیمارستانها و بویژه حوزه آموزش و بهینه سازی گام نهاده است.